Babyradio, la nueva emisora infantil

Las jornadas navideñas, época de ilusión, alegría, esperanza y mucho consumo; donde los  los niños centran la mirada de todas las familias. Precisamente son los protagonistas de una innovadora radio digital, que enfoca todos sus esfuerzos en ellos: Babyradio. Sigue leyendo

Anuncios

La Generalitat engega el portal ‘Família i Escola, Junts x l’Educació”

El departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya inaugura una nova web adreçada específicament a les famílies: el portal Família i Escola, Junts x l’Educació.

Així doncs, novament, es torna a demostrar la importància que està adquirint l’àmbit educatiu en els espais web, ja que aquesta nova plataforma on ensenyar i guiar als alumnes i el seu entorn ofereix un ventall de possibilitats abismal i una gran avantatge: avui dia tothom pot accedir a aquest tipus de recursos.

Sigue leyendo

Una eina que ens ajuda a entendre les noves tecnologies

Dins del context de la societat del coneixement en què vivim, les tecnologies de la comunicació tenen un paper molt destacat i important. Internet ha entrat a qualsevol acció que fem diàriament i les tecnologies per accedir-hi com per fer-lo servir amb totes les seves possibilitats de producció de continguts canvien constantment. És en aquest context on cal plantejar-nos la necessitat d’adquirir unes habilitats que ens permetin fer un ús de qualitat, segur i productiu d’aquestes tecnologies i de la xarxa.

Estem parlant de l’alfabetització mediàtica, un terme bastant nou que deixa al darrere l’alfabetització digital que se centra més en l’ús de les tecnologies que no pas amb l’ús qualitatiu i crític com la mediàtica. Ara bé, encara que podem pensar que sigui un terme obsolet és important tenir els conceptes bàsics clars per poder també fer un bon ús de les noves tecnologies i tampoc podem deixar passar per alt que hi ha molts segments de la població que per diverses raons no tenen la facilitat d’utilitzar les noves tecnologies.

http://knightcenter.utexas.edu/Periodismo_20.pdf

Aquest enllaç ens recondueix a Periodismo 2.0 Una guía de alfabetización digital para sobrevivir en la era de la información  de Mark Briggs. On en diferents capítols se’ns explica que és el FTP, MB, RSS; el web 2.0, diferents eines, l’edició bàsica de vídeo entre altres conceptes útils però sense deixar de banda l’evolució de la tecnologia i l’efecte en la comunicació. Aquesta guia potser útil tan per docents com per pares ja que ens dóna les eines per explicar i entendre conceptes bàsics que ens ajuden a viure amb les tecnologies de comunicació.

Genís Morera

Hacia el fomento del ‘sentido común’

Sello de promoción para los sitos web. INTECO

A pesar de los avances en tecnología y fomento de las TIC desde una perspectiva técnica, en este país –como en la zona del sur de Europa- existen problemas del uso de Internet relacionado con la seguridad y la privacidad de los menores. Un tema sangrante que debe encender la luz de alarma a docentes y padres; pero… ¿son plenamente conscientes de los peligros que entrañan?

Según el “Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y adolescentes” -elaborado por el Observatorio INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación); una sociedad mercantil adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio- más del 87% de los menores han recibido consejos y advertencias de sus mayores sobre el uso responsable y pertinente de Internet. Sin embargo, existe un auténtico desconocimiento  entre los padres sobre los contenidos y peligros en el ciberespacio, en especial la cuestión de la seguridad y privacidad. Una paradoja.

En el documento, realizado en 2009, el problema se puede extraer del análisis y evaluación  de los porcentajes sobre lo que “más preocupa a los padres en el uso de las TIC”: un 39.5% es la adicción ante la pantalla, un 13.4% sobre los posibles virus; en cambio sólo 9.9% sobre acoso sexual, un 9.2% chat con desconocidos, 8.7% fraudes y el 8.2% acceso a contenidos inadecuados (sexo, foros que pueden incitar anorexia…).

A tenor de estos datos, se justifica la labor de INTECO, que lleva desde 2006 -mediante su Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)– creando proyectos y campañas para fomentar la concienciación, crítica y análisis de las ventanas cibernéticas. La última, la web “Tu sentido común”. Sigue leyendo

Educar per una ciutadania activa a les escoles de Barcelona

Minientrada

Es publica un recull d’eines per desenvolupar la tasca dels docents envers l’educació per a una població participativa i adaptada als nous temps

Avui dia les noves tecnologies ens fan ser exigents a l’hora d’adaptar-nos de manera constant als múltiples canvis als què estem subjectes any rere any. Inmersos en plena societat de la informació (SI) i sota el control de les TICS (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) un dels sectors que més s’ha d’adaptar aquests canvis és el de la docència.

Ningú posa en dubte que l’àmbit de l’educació ha de gaudir de personal format en les matèries tradicionals però tampoc ningú dubta que en l’actualitat és vital que la formació d’aquests docents es recicli per poder oferir una docència contemporànea i que comprengui i pugui ensenyar a través de les característiques de la societat actual.

En aquest sentit, des del mateix sector es creu necessari que la ciutadania activa és un tema clau a tenir en compte en la docència. D’aquesta manera doncs, hi ha institucions com Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) que es preocupen per avançar en aquesta matèria i preparar a tots els docents de la capital catalana.

Sigue leyendo

Nens i adolescents: noves generacions interactives

L’ús massiu de les tecnologies, sobretot l’eina essecial dels nostres dies, Internet, ha produit un canvi en els costums i en les pràctiques tradicionals de comportament, de treball, d’entreteniment. Un exemple que ha provocat grans controvèrsies ha estat el fet de que a l’escola ja no s’utilitzen els llibres de text com l’eina principal per a l’aprenentage, sinó els programes informàtics, i Internet és la font d’informació a la que acudeixen tots els alumnes, independentment de l’edat. El percentatge de nens d’entre 10 i 15 anys que utilitzen Internet per realitzar treballs escolars és d’entre un 91% a un 98%.  Molts experts ja denominen a aquests nens, adoslescents i joves que estan creixent de mode natural en l’entorn digital com a natius digitals. Per això és de gran importància les formes i els continguts de les pantalles a les que tenen accès els nens i els adolescents. El Parlament Europeu ja  a l’any 2008 va proposar que totes les escoles impartissin l’assignatura d’educació mediàtica, i de fet a moltes universitats de comunicació ja s’està impartint, com nosaltres, alumnes de la UAB.

Aquesta petita presentació ens permet veure a què farà referència la temàtica d’aquest post, doncs bé, el que exposarem aquí serà quin ús educatiu de creació de continguts fan aquests natius digitals, aquests joves emprenedors, i tractarem el blog com a eina per al periodisme ciutadà infantil i adolescent, una eina que pot ser molt útil dins l’aula, un edublog o bloc educatiu  i fora de les aules.

Existeixen blocs que són útils per al seguiment d’una classe, és a dir per als alumnes, i és un bloc en comú, existeixen blocs per als professors, per a que realitzin una bona educació mediàtica i també blocs creatius de nens o joves amb més impuls i més esperit participatiu.

Aquests són alguns exemples pel que fa a l’educació mediàtica i al contingut per als més joves i per a persones molt estretament relacionades amb l’educació, com són pares i professors:

Telekids és un edublog que tracta sobre educació mediàtica per a nens i adolescents. La creadora és la Dra. Jacqueline Sánchez Carrero, de la Universitat de Sevilla, una experta en mitjans de comunicació i comunicació audiovisual.

 http://jsanchezcarrero.blogspot.com/

Aulablog és una aula virtual on hi ha diferents blocs de contingut interessant  de cara a l’escola. És una comunitat educativa. Aquesta pàgina web va convocar una jornada de oberta als creadors o participants de blocs educatius, a la ciutat de Madrid, i va ser tot un èxit. És un bon punt de trobada per a professors.

http://www.aulablog.com/portal/

Kiddia  ajuda als pares i professors o educadors de nens de menys de 12 anys a l’aprenentatge digital d’aquests. Però també és un lloc apte per a nens, on trobaran un apartat de jocs educatis pensats per fer en familia. També hi ha un fòrum en el que pares i professors expressen les seves preocupacions entorn l’educació dels nens.

http://www.kiddia.org

Comunicainfancia és un espai per a la difusió de coneixement sobre infància i mitjans de comunicació.

http://www.comunicainfancia.cl/

Infancia y tecnología  està destinat a nens i nenes d’entre 6  i 11 anys així com als seus pares, mares i educadors. És un recurs didàctic i educatiu online.

http://www.infanciaytecnologia.com/

Menores OSI  és una iniciativa de la Oficina de Seguretat de l’Internauta amb l’objectiu de fomentar la cultura i la seguretat a Internet entre els més petits.

http://menores.osi.es/

Novadors és un fòrum de Noves tecnologies en l’educació, i els encarregats d’organizar, varis cops l’any, jornades de debat i reflexió d’experiències educatives en xarxa. A l’enllaç que trobareu a continuació podreu veure la pàgina web i en l’apartat vídeos, podreu veure totes les jornades celebrades.

http://www.novadors.org/?page_id=2

El Proyecto Grimm és un lloc web on els professors de primària i secundària creen contingut audiovisual explicant de quina manera reaccionen o es comporten els nens utilitzant la tecnologia com a eina d’aprenentatge.

http://proyectogrimm.net/

Els nens i els joves són el més important, són el demà de les nostres societats, així que amb una bona educació, amb un bon discurs des de l’inici, el futur pot ser prometedor.

Carlota Oliet